Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu ‘’ Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK’’

W Białymstoku podpisano umowę o dofinansowanie projektu ‘’ Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK’’ współfinansowego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. Umowę zawarto pomiędzy Województwem Podlaskim, w imieniu którego… Czytaj Dalej Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu ‘’ Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK’’