Kongres Powiatów ,,Dobry Zawód”

6 kwietnia 2018 roku we Wrocławskim Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia odbył się Kongres Powiatów „Dobry Zawód”. Przedsięwzięcie w którym uczestniczyło blisko 1000 osób z całej Polski zorganizowało Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Ministerstwo Edukacji Narodowej postawiło na kształcenie zawodowe, dokonując niezbędnych zmian, które kładą nacisk na skuteczne i odpowiednie […]

Podstawowe założenia reformy edukacji

Ustrój szkolny z obecnego systemu 6-letniej szkoły podstawowej i 3-letniego gimnazjum oraz 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum, 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły policealnej ulega przekształceniu. Docelowo powstanie: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 3- letnia branżowa szkoła I stopnia, 2- letnia branżowa szkoła II stopnia. Stopniowe wygaszanie gimnazjów rozpocznie się od roku szkolnego […]

Reforma edukacji – spotkanie informacyjne w ZSR w Sokółce.

„Mamy do czynienia ze sprawą bardzo ważną, dlatego, że zmienia się ustrój szkolny. Sytuacja ta jest tak poważna ponieważ dotyczy wielu osób. Już nie mówiąc o wysokich, szacownych urzędach, z całym szacunkiem dla wszystkich państwa (…) Dotyczy uczniów, za którymi stoją całe rodziny. To jest duże i poważne zadanie, które stoi przed nami. Zadaniem opiekują […]