wysypisko w Karczach

Decyzja Starosty w sprawie Karcz jest niewzruszalna

Starosta Sokólski informuje, iż Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku odrzucił skargę Spółki „EURO – SOKÓŁKA” w Białymstoku na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku z dnia 24 lipca 2015r. utrzymującą w mocy decyzję Starosty Sokólskiego z dnia 02 marca 2015r. w sprawie cofnięcia bez odszkodowania pozwolenia z 26 czerwca 2009r., mocą którego Zakładowi Zagospodarowania Odpadów… Czytaj Dalej Decyzja Starosty w sprawie Karcz jest niewzruszalna

podziekowanie

Podziękowanie Staroście Sokólskiemu

Podziękowanie Staroście Sokólskiemu Panu Piotrowi Rećko za objęcie Honorowym Patronatem Przeghlądu Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Podlasia pt. „Wielkie Świeto Małego Człowieka” oraz pomoc Stowarzyszeniu na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłąmi” i Specjalnego Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu im. J. Korczaka w Sokółce.

burza

Pomoc poszkodowanym w wyniku burz w woj. podlaskim

W związku z wystąpieniem szkód na skutek frontu burzowego jaki przeszedł przez województwo Wojewoda Podlaski informuje: Pomoc poszkodowanym udzielana jest w przypadku znacznych uszkodzeń budynków mieszkalnych, strat w rolnictwie oraz szkód w infrastrukturze komunalnej.

podpisanie umowy pomiędzy Powiatem Sokólskim a AS Falcon Sokółka

Podpisanie porozumienia z Akademią Sportu Falcon

umowy Zarządu Powiatu 21.06 podpisano porozumienie między Starostwem Powiatowym w Sokółce reprezentowanym przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko oraz Członka Zarządu Krzysztofa Szczebiota a Akademią Sportu „Falcon” reprezentowaną przez Pana Prezesa Wiesława Koreckiego oraz Wiceprezesa Pana Jerzego Awdzieja. W spotkaniu uczestniczyła również Pani Agata Kiczuk – Kierownik Referatu Kultury oraz Kultury Fizycznej i Sportu.

Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Dnia 10.12.2015r. odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego, podczas którego rozpatrzono wnioski Rady Powiatu Sokólskiego które odbyły swoje posiedzenia w dniach 8 i 9 grudnia 2015r. przed XV Sesją Rady Powiatu Sokólskiego. W następnej kolejności Starosta Sokólski Piotr Rećko i członek Zarządu Alicja Rysiejko podpisali wniosek „Lepszy start w dorosłe życie uczniów niepełnosprawnych” w ramach… Czytaj Dalej Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

posiedzenie kryzysowe

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W związku z wystąpieniem szkód na skutek frontu burzowego jaki przeszedł przez powiat sokólski, w dniu 21 czerwca 2016r. o godzinie 9:00 w Starostwie Powiatowym w Sokółce odbyło się zwołane przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W spotkaniu brali udział m.in Starosta Sokólski Piotr Rećko, Członek Zarządu Powiatu Sokólskiego Krzysztof Szczebiot,… Czytaj Dalej Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Starosta Sokólski – Koło Łowieckie „Jeleń” = 1:0 !!!

Dnia 20 czerwca 2016r. o godzinie 8:45 Sąd Rejonowy w Sokółce ogłosił wyrok w sprawie z powództwa Koła Łowieckiego „Jeleń” przeciwko Staroście Sokólskiemu Piotrowi Rećko, o uznanie dokonanych przez Starostę wypowiedzeń umów dzierżawy obwodów łowieckich za bezskuteczne. Sąd podzielił argumentację prezentowaną przez Starostę Sokólskiego i oddalił powództwo Koła Łowieckiego „Jeleń”. Sąd stwierdził, iż na podstawie… Czytaj Dalej Starosta Sokólski – Koło Łowieckie „Jeleń” = 1:0 !!!

pup

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – wyczerpanie limitu środków

Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce uprzejmie informuje, że liczba złożonych w dniu 13.06.2016r. wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy znacznie przekroczyła limit środków przyznanych z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na wyżej wymieniony cel w 2016r. dla powiatu sokólskiego.