Rozmawiano o przebiegu drogi S19

Jerzy Szmit, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa odpowiedzialny za transport drogowy w piątek 15 lipca w Białymstoku rozmawiał z podlaskimi parlamentarzystami i samorządowcami na temat inwestycji drogowych w Podlaskiem. Zorganizowane przez Krzysztofa Jurgiela, ministra rolnictwa, spotkanie jest jednym z elementów konsultacji przed ogłoszeniem 25 lipca Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Wicepremier Mateusz Morawiecki ma wówczas […]

Obwieszcze Starosty Sokólskiego

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego

OBWIESZCZENIE STAROSTY SOKÓLSKIEGO z dnia 13 lipca 2016r. Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016r. poz. 23) oraz art. 11d ust. 5 – ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2015r. poz. 2031) zawiadamiam, o wydaniu decyzji dla […]

nadrzeczna

Realizowane inwestycje drogowe w powiecie sokólskim

Starosta Sokólski Piotr Rećko informuje, iż dnia 11 lipca 2016r. zostały wydanie dwie decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej o znaku OŚA-V.6740.5.5.2016 pn.: „Budowa drogi gminnej ulicy Nadrzecznej w Sokółce w zakresie nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i przyłącza elektroenergetycznego” oraz OŚA-V.6740.5.4.2016 pn.: „Budowa […]

LOGO System informacji dla pasażera

System informacji dla pasażera

System informacji dla pasażera w drogowych powiatowych przewozach pasażerskich Działając w oparciu o art. 15 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440 z późn. zm.) Starosta Sokólski podaje do publicznej wiadomości rozkłady jazdy w drogowych powiatowych przewozach pasażerskich:   […]

Kolejne zadanie przypieczętowane do realizacji!

8 czerwca na moście w miejscowości Mićkowa Hać doszło do podpisania umowy pomiędzy Powiatem Sokólskim, reprezentowanym przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko, a wykonawcą STRABAG Sp. z o.o., z siedzibą w Pruszkowie, reprezentowanym przez Dyrektora Oddziału w Białymstoku Artura Krasowskiego.

Już wkrótce otworzymy nową drogę!

KOLEJNA INWESTYCJA DROGOWA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA PRZEZ STAROSTĘ SOKÓLSKIEGO PIOTRA REĆKO!!! 8 czerwca tym razem mieszkańcy miejscowości: Wierzchlesie, Łaźnisko, Podłazińsko, Kamionka Stara, Woronicze konsultowali z przedstawicielami władz samorządowych w osobie Starosty Sokólskiego Piotra Rećko, Członka Zarządu Powiatu Sokólskiego Krzysztofa Szczebiota, Przewodniczącego Rady Gminy Daniela Supronika, Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce Grzegorza Pula oraz Dyrektora „STRABAG […]