Podpisanie umów na przebudowy dróg powiatowych

Powiat Sokólski reprezentowany przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko oraz Członka Zarządu Alicję Rysiejko wraz z Dyrektorem PZD Grzegorzem Pulem zawarł umowy z firmą Strabag Sp. z o.o.  reprezentowaną przez Artura Krasowskiego Dyrektora Oddziału Białystok na zrealizowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1287B w m. Ozierany Wielkie, przebudowę drogi powiatowej Nr 1287B na odcinku Łosiniany… Czytaj Dalej Podpisanie umów na przebudowy dróg powiatowych

UWAGA KIEROWCY

Informujemy, że od dnia 6 marca 2017 roku nastąpią utrudnienia w ruchu na drodze wojewódzkiej nr 673 na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka w związku z rozpoczęciem robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji „Budowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka… Czytaj Dalej UWAGA KIEROWCY

Nowy most w miejscowości Mićkowa Hać służy już mieszkańcom

Kolejna inwestycja drogowa została zrealizowana przez Powiat Sokólski. Nowy most przy rzece Sokołda w miejscowości Mićkowa Hać został oddany do użytku publicznego. W ciągu drogi powiatowej nr 1298B wraz z dojazdami zinwentaryzowano jeden most oraz dwa przepusty. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2 329 461,77 zł. Wyasfaltowano w sumie 2,6 km drogi o szerokości 5 m.… Czytaj Dalej Nowy most w miejscowości Mićkowa Hać służy już mieszkańcom