POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SOKÓŁCE UMIESZCZA ZAKTUALIZOWANY INFORMATOR ZAWIERAJĄCY DANE TELEADRESOWE INSTYTUCJI ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ŚWIADCZĄCYCH POMOC OSOBOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ ORAZ OSOBOM STOSUJĄCYM PRZEMOC W RODZINIE NA TERENIE POWIATU SOKÓLSKIEGO NA LATA 2019-2020

Informator zawierający bazę teleadresową instytucji oraz organizacji pozarządowych świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą oraz  osobom stosującym przemoc na lata 2019-2020 Informator 2019 2020

Zarząd Powiatu Sokólskiego przekazał środki na…

Dziś w gabinecie Starosty Sokólskiego Piotra Rećko zostało podpisane porozumienie, przedmiotem którego jest dofinansowanie z budżetu Powiatu Sokólskiego organizacji uroczystego spotkania Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi. Porozumienie podpisali: „Przekazujący” – Starosta Sokólski Piotr Rećko i Członek Zarządu Sokólskiego Krzysztof Szczebiot oraz „Otrzymujący” Jerzy Kazimierowicz Prezes Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Sokółce. Uroczyste spotkania Zasłużonych Honorowych… Czytaj Dalej Zarząd Powiatu Sokólskiego przekazał środki na…