OSOBISTY PLAN AWARYJNY DLA OSÓB ZAGROŻONYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z ekspertkami Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ opracowało nową publikację pn: „Osobisty plan awaryjny”- poradnik zawierający praktyczne porady dla osób zagrożonych przemocą i użyteczne dane teleadresowe oraz informacje jak osoby, które obawiają się przemocy mogą zwiększyć swoje bezpieczeństwo… Czytaj Dalej OSOBISTY PLAN AWARYJNY DLA OSÓB ZAGROŻONYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE