Podziękowanie za życzliwość i okazaną pomoc przy organizacji BAW SIĘ RAZEM Z NAMI VIII EDYCJA

Podziękowanie dla Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce Wojciecha Obiały za życzliwość i okazaną pomoc, niezbędną przy organizacji i realizacji powiatowej imprezy kulturalno – sportowej „BAW SIĘ RAZEM Z NAMI VIII EDYCJA” przeprowadzonej w ramach zadania z zakresu sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych z Powiatu Sokólskiego.  

Podziękowanie dla Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce

Podziękowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce oraz Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” w Sokółce Panu Wojciechowi Obiale Dyrektorowi PCPR w Sokółce za udzielenie dofinansowania ze środków PFRON na realizację zadania „Wielkie Święto Małego Człowieka” – Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Podlasia.

PCPR w Sokółce podsumowuje rok 2016

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce realizuje zadania własne powiatu oraz zadania zlecone przez administrację rządową. Jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej wspiera rodziny i realizuje zadania dotyczące pieczy zastępczej. W 2016 r. w tejże pieczy przebywało 71 dzieci, w tym 47 – w rodzinach spokrewnionych, 20 – w rodzinach niezawodowych i 4 – w rodzinnym… Czytaj Dalej PCPR w Sokółce podsumowuje rok 2016