Ogłoszenie o naborze do projektu „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego”

  Ogłoszenie o naborze do projektu „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego” REGULAMIN PROJEKTU  FORMULARZ REK RUTACYJNY OŚWIADCZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSWIADCZENIE–WIZERUNEK  WSPARCIE TOŻSAME OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE MIEJSCA ZAMIESZKANIA  DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE ZOBOWIAZANIE-DO-PRZEKAZANIA-INFORMACJI-PO-ZAKONCZ    

PCPR informacja

Informacja o kandydatach spełniających wymaganie formalne na wykonanie usługi: przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuje, że na ogłoszony nabór wpłynęły dwie oferty: Pani Edyta Zalewska zamieszkała w  Grajewie, Pan Robert Czerepok zamieszkały w Białymstoku Informacja o wynikach naboru na kandydata, na wykonanie usługi: przeprowadzenie […]

Aktywny Samorząd – uwaga studenci/ uczniowie!

Przypominamy, że do dnia 10 października 2018 r. osoby niepełnosprawne, posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności mogą złożyć wniosek na udzielanie pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji: w szkole policealnej, kolegium, szkole wyższej (studnia pierwszego stopnia, studnia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studnia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe […]