UWAGA STUDENCI – AKTYWNY SAMORZĄD

W przypadku konieczności dołączenia skanu zaświadczenia z uczelni o kontynuowaniu nauki do wniosku o dofinansowanie (w sytuacji, gdy uczelnia nie jest dostępna z uwagi na podjęte działania w związku z koronawirusem) dopuszczalne jest dołączenie skanu informacji z uczelni  o aktualnym braku możliwości uzyskania wymaganego zaświadczenia (np. uzyskanej za pośrednictwem USOS lub witryny uczelni). Skan takiej informacji… Czytaj Dalej UWAGA STUDENCI – AKTYWNY SAMORZĄD

INFORMACJA

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W DNIU DZISIEJSZYM (13.03.2020) POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SOKÓŁCE NIE OBSŁUGUJE INTERESANTÓW BEZPOŚREDNIO.   PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY: 85 711 08 23, 85 711 08 43, 85 711 08 61,  85 711 08 83 BĄDŹ MAILOWY: pcpr.sokolka@sokolka-powiat.pl

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie diagnozy potrzeb oraz stworzenie Indywidualnej ścieżki reintegracji dla Uczestników drugiej edycji projektu :Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

  Treść oferty Załaczniki nr 1 Formularz ofertowy Załącznik nr 2- Wzór wykazu wykonanych usług Załącznik nr 3 -Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania