Informacje o unieważnieniu drugiego zapytania ofertowego na stanowisko – psycholog w ramach projektu osłonowego

Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie przekazuje w załączeni informacje o unieważnieni drugiego zapytania ofertowego na stanowisko – psycholog w ramach projektu „Powiat Sokólski dodaje mocy w działaniu przeciw przemocy” dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Unieważnienie drugiego zapytania… Czytaj Dalej Informacje o unieważnieniu drugiego zapytania ofertowego na stanowisko – psycholog w ramach projektu osłonowego

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 4/2019- prawnik-projekt osłonowy

Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie przekazuje w załączeni informacje o wyborze oferty na stanowisko prawnika w ramach projektu „Powiat Sokólski dodaje mocy w działaniu przeciw przemocy” dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. wyniki zapytania ofertowego- prawnik