Informacja

  INFORMACJA Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce      Nr 20/2019 z dnia 28 listopada 2019 r.,  piątek 27 grudnia 2019 r. będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, z obowiązkiem jego odpracowania w dniu 7 grudnia 2019 r. (sobota). W… Czytaj Dalej Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, informuje iż w dniu 25.09.2019r nie odbędzie się poradnictwo psychologiczne w ramach projektu „Powiat Sokólski dodaje mocy w działaniu przeciw przemocy” Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”- Edycja 2019 r. Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Priorytet II: „Poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie”.