Organizacja sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych

Do dnia 30 LISTOPADA 2017 r. przyjmujemy wnioski na dofinansowanie zadania z zakresu organizacji sportu, kultury, turystyki i rekreacji dla osób niepełnosprawnych finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które: prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2… Czytaj Dalej Organizacja sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych

UWAGA RUSZAJĄ PIERWSZE ZAJĘCIA PROGRAMU KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuje, że  w dniu 30 września  2017 roku rozpoczynają się zajęcia programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. TERMIN REALIZACJI PROGRAMU:  30 wrzesień 2017 –   30 listopad 2017 r. Program składa się z: 7 spotkań grupowych 5 godzinnych oraz 10 godzin konsultacji indywidualnej. Łącznie program obejmuje… Czytaj Dalej UWAGA RUSZAJĄ PIERWSZE ZAJĘCIA PROGRAMU KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO.

Informacja o wynikach naboru na kandydata, na wykonanie usługi: przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuje, o wynikach zakończonego naboru na przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Wybrano ofertę Pana Krzysztofa Fiedorczuka zamieszkałego w Białymstoku. Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pan Krzysztof Fiedorczuk spełnia wymagania formalne określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r., w sprawie… Czytaj Dalej Informacja o wynikach naboru na kandydata, na wykonanie usługi: przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Informacja o kandydatach spełniających wymaganie formalne na wykonanie usługi: przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuje, że na ogłoszony nabór ofertę złożył 1 kandydat: Pan Krzysztof Fiedorczuk zamieszkały w Białymstoku. Oferta spełnia wymagania formalno- prawne określone w zapytaniu ofertowym. Osoba spełnia kryteria, posiada odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe.   Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce Wojciech Obiała

Informacja o możliwości korzystania z poradnictwa specjalistycznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuje, iż zgodnie z art. 19 pkt 2 i 19, w związku z art. 112 ust. 1 oraz art. 46 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)  prowadzi punkt bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego dla osób i rodzin zamieszkujących na terenie Powiatu Sokólskiego. Poradnictwo… Czytaj Dalej Informacja o możliwości korzystania z poradnictwa specjalistycznego

Ogłoszenie dyrektora PCPR

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Treść zapytania ofertowego oraz załączniki wywieszone są, także na tablicy ogłoszeń PCPR oraz są do pobrania w siedzibie Centrum. Ofertę należy złożyć osobiście w pokoju nr 11 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Marsz. Piłsudskiego… Czytaj Dalej Ogłoszenie dyrektora PCPR