Opieka wytchnieniowa – edycja 2021

Zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych Opieka wytchnieniowa – edycja 2021 Program: „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 Rodzaj dotacji budżetowej: dofinansowano w ramach Państwowego Funduszu Celowego Fundusz Solidarnościowy Dofinansowanie: 102 000,00 zł Wartość całkowita: 102 000,00 zł Opis projektu: 1.Cel Programu – głównym celem projektu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów… Czytaj Dalej Opieka wytchnieniowa – edycja 2021

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021

Zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych  Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021 Projekt: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021 Rodzaj dotacji budżetowej: dofinansowano  ze środków Państwowego Funduszu Celowego Wartość dofinansowania: 65 063,25 zł Wartość całkowita: 65 063,25 zł Opis projektu: Celem projektu jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnością w stopniu… Czytaj Dalej Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021

Informator zawierający dane teleadresowe instytucji oraz organizacji pozarządowych świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą oraz osobom stosującym przemoc w rodzinie na terenie Powiatu Sokólskiego (2021/2022)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce zgodnie z zapisami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021 dwa razy w roku umieszcza zaktualizowany informator zawierający dane teleadresowe instytucji oraz organizacji pozarządowych świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą oraz osobom stosującym przemoc w rodzinie na terenie Powiatu Sokólskiego.   Informator 2021-2022

NABÓR DO GRUPY TERAPEUTYCZNEJ PROGRAMU PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuje o rozpoczęciu naboru uczestników do utworzenia grupy terapeutycznej programu oddziaływań psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie jest kontynuacją dla programu korekcyjno-edukacyjnego i ma na celu utrwalenie zmian postaw  i zachowań nabytych w trakcie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych. Odbiorcami programu psychologiczno-terapeutycznego są… Czytaj Dalej NABÓR DO GRUPY TERAPEUTYCZNEJ PROGRAMU PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuje o przedłużeniu terminu składania wniosków dotyczących uczestnictwa w programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Uwaga! Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż rekrutacja uczestników Programu ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 – odbywać się będzie w trybie ciągłym. Zachęcamy do wzięcia udziału! Informacja dot. przedłużenia terminu składania wnioskówdot. uczestnictwa w programie pn. „Opieka Wytchnieniowa”– edycja 2021 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuje, iż przedłużono termin składania wniosków dot. uczestnictwa w… Czytaj Dalej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuje o przedłużeniu terminu składania wniosków dotyczących uczestnictwa w programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Ogłoszenie o naborze kandydatów do udziału w projekcie „Niepełnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego – pełnoprawni członkowie społeczności lokalnej”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce w ramach realizowanego projektu „Niepełnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego – pełnoprawni członkowie społeczności lokalnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX: Rozwój Lokalny. Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego z dniem 19 lipca… Czytaj Dalej Ogłoszenie o naborze kandydatów do udziału w projekcie „Niepełnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego – pełnoprawni członkowie społeczności lokalnej”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuje o przedłużeniu terminu składania wniosków dotyczących uczestnictwa w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Informacja dot. przedłużenia terminu składania wnioskówdot. uczestnictwa w programie pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuje, iż przedłużono termin składania wniosków dot. uczestnictwa w programie pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ze środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, do dnia… Czytaj Dalej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuje o przedłużeniu terminu składania wniosków dotyczących uczestnictwa w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Informacja dotycząca świadczenia „Dobry Start”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuje, iż od  1 lipca 2021 roku, zgodnie z wprowadzonymi zmianami do programu „Dobry start” zmienią się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia. Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się… Czytaj Dalej Informacja dotycząca świadczenia „Dobry Start”