Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, informuje iż w dniu 25.09.2019r nie odbędzie się poradnictwo psychologiczne w ramach projektu „Powiat Sokólski dodaje mocy w działaniu przeciw przemocy” Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”- Edycja 2019 r. Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Priorytet II: „Poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie”.