PROCEDURA OBSŁUGI INTERESANTÓW

Informujemy, że korespondencja do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, dostarczana jest: w wersji papierowej na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, marsz. Józefa Piłsudskiego 8,       16-100 Sokółka lub w wersji elektronicznej na adres: sokolka@sokolka-powiat.pl lub osobiście w wyznaczonym do tego miejscu w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, tj.   … Czytaj Dalej PROCEDURA OBSŁUGI INTERESANTÓW

UWAGA STUDENCI_AKTYWNY SAMORZĄD 2020

Z dniem 10 października 2020 r. upływa termin składania wniosków na dofinansowanie nauki!!! Wnioski należy składać poprzez dedykowaną do tego celu platformę internetową SOW (System Obsługi Wniosków). W celu złożenia dokumentów należy posiadać PROFIL ZAUFANY lub podpis elektroniczny. Poniżej pomocne linki instruktażowe: http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/film-informacyjny-jak-zalozyc-profil-zaufany/ https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego- https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet    

Przedłużenie rekrutacji dot. projektu „Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce w ramach realizowanego projektu „Powiat Sokólski wspiera aktywna integrację” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX: Rozwój Lokalny. Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego informuje, iż przedłuża rekrutację kandydatów do dnia 19 października 2020… Czytaj Dalej Przedłużenie rekrutacji dot. projektu „Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce

Ogłoszenie o konkursie ofert w ramach programu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami”- edycja 2020-2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuje, że w dniu 8.09.2020r. Pan Paweł Wdówik Sekretarz Stanu w MRPiPS z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisał Program „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami”– edycja 2020-2021 wraz z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert w ramach Programu. Program jest… Czytaj Dalej Ogłoszenie o konkursie ofert w ramach programu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami”- edycja 2020-2021