Ogłoszenie o naborze kandydatów do udziału w projekcie „Powiat Sokólski wspiera aktywna integrację”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce w ramach realizowanego projektu „Powiat Sokólski wspiera aktywna integrację” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX: Rozwój Lokalny. Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego z dniem 19 sierpnia 2020 r. ogłasza nabór kandydatów… Czytaj Dalej Ogłoszenie o naborze kandydatów do udziału w projekcie „Powiat Sokólski wspiera aktywna integrację”

Program „Opieka Wytchnieniowa”-edycja 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuje, iż w ramach realizacji programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn.: „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych dysponujemy 6 wolnymi miejscami dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub z orzeczeniem równoważnym[1] które są całkowicie niesamodzielne i które stale przebywają w domu,… Czytaj Dalej Program „Opieka Wytchnieniowa”-edycja 2020

Zawarcie umowy na realizację projektu”Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuje, iż w dniu 4 sierpnia 2020 roku Starosta Sokólski Pan Piotr Rećko wraz z dyrektorem PCPR Panią Alicją Rysiejko podpisali umowę z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na realizację projektu „Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację”. Powiat otrzymał dofinansowanie w wysokości 253 551,00 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 272… Czytaj Dalej Zawarcie umowy na realizację projektu”Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację”

Ogłoszenie o konkursie ofert w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”-edycja 2020-2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuje, że w dniu 7.07.2020 r. Pan Minister Paweł Wdówik Sekretarz Stanu z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisał Program  „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021 wraz z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert w ramach Programu. Wnioskodawcy uprawnieni do uzyskania finansowania. O… Czytaj Dalej Ogłoszenie o konkursie ofert w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”-edycja 2020-2021

Program „Opieka wytchnieniowa” – PRZEDŁUŻENIE NABORU WNIOSKÓW

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuje, iż Powiat Sokólski pozyskał środki na realizację programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn.: „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Program będzie realizowany poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących… Czytaj Dalej Program „Opieka wytchnieniowa” – PRZEDŁUŻENIE NABORU WNIOSKÓW