Zaproszenie do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020.”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuje, iż Powiat Sokólski pozyskał środki na realizację programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn.: „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Program będzie realizowany poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących… Czytaj Dalej Zaproszenie do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020.”

OSOBISTY PLAN AWARYJNY DLA OSÓB ZAGROŻONYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z ekspertkami Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ opracowało nową publikację pn: „Osobisty plan awaryjny”- poradnik zawierający praktyczne porady dla osób zagrożonych przemocą i użyteczne dane teleadresowe oraz informacje jak osoby, które obawiają się przemocy mogą zwiększyć swoje bezpieczeństwo… Czytaj Dalej OSOBISTY PLAN AWARYJNY DLA OSÓB ZAGROŻONYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

TRWA NABÓR DO GRUPY TERAPEUTYCZNEJ PROGRAMU KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce przypomina o trwającym naborze uczestników  do utworzenia grupy terapeutycznej programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy  skierowany jest do pełnoletnich osób, które nie radzą sobie z kontrolowaniem  i opanowaniem własnych negatywnych emocji oraz stosujących przemoc wobec swoich bliskich. Celem programu… Czytaj Dalej TRWA NABÓR DO GRUPY TERAPEUTYCZNEJ PROGRAMU KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE