INFORMACJA

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W DNIU DZISIEJSZYM (13.03.2020) POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SOKÓŁCE NIE OBSŁUGUJE INTERESANTÓW BEZPOŚREDNIO.   PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY: 85 711 08 23, 85 711 08 43, 85 711 08 61,  85 711 08 83 BĄDŹ MAILOWY: pcpr.sokolka@sokolka-powiat.pl

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie diagnozy potrzeb oraz stworzenie Indywidualnej ścieżki reintegracji dla Uczestników drugiej edycji projektu :Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

  Treść oferty Załaczniki nr 1 Formularz ofertowy Załącznik nr 2- Wzór wykazu wykonanych usług Załącznik nr 3 -Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania  

PCPR w Sokółce informuje o przedłużeniu rekrutacji uczestników do II Edycji projektu pn”Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego” współfinansowanego ze środków UE

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce w ramach realizowanego projektu „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.2. Rozwój usług społecznych, Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług… Czytaj Dalej PCPR w Sokółce informuje o przedłużeniu rekrutacji uczestników do II Edycji projektu pn”Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego” współfinansowanego ze środków UE

NABÓR UCZESTNIKÓW DO II EDYCJI PROJEKTU „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce w ramach realizowanego projektu „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.2. Rozwój usług społecznych, Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych… Czytaj Dalej NABÓR UCZESTNIKÓW DO II EDYCJI PROJEKTU „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego”

NABÓR DO GRUPY TERAPEUTYCZNEJ PROGRAMU KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuje o rozpoczęciu naboru uczestników do utworzenia grupy terapeutycznej programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy  skierowany jest do pełnoletnich osób, które nie radzą sobie z kontrolowaniem  i opanowaniem własnych negatywnych emocji oraz stosujących przemoc wobec swoich bliskich. Celem programu… Czytaj Dalej NABÓR DO GRUPY TERAPEUTYCZNEJ PROGRAMU KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

KOMUNIKAT – informujemy o możliwości składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym oraz zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych za pomocą systemu SOW (elektronicznie).

Szanowni Państwo informujemy, iż od 2 stycznia 2020 r. można bez wychodzenia z domu wnioskować o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Wykorzystując darmowy System SOW (sow.pfron.org.pl) można złożyć elektroniczny wniosek również w dzień wolny od pracy, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Jedyne, czego potrzebujesz to: •… Czytaj Dalej KOMUNIKAT – informujemy o możliwości składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym oraz zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych za pomocą systemu SOW (elektronicznie).