Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, informuje iż w dniu 25.09.2019r nie odbędzie się poradnictwo psychologiczne w ramach projektu „Powiat Sokólski dodaje mocy w działaniu przeciw przemocy” Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”- Edycja 2019 r. Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Priorytet II: „Poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie”.

Uwaga uczniowie i studenci – Aktywny Samorząd 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuje, że w dniach 23.09-10.10.2019 r. odbędzie się nabór wniosków w MODULE II-EDUKACJA poprzez dedykowaną do tego celu platformę internetową SOW. W celu złożenia dokumentów należy posiadać PROFIL ZAUFANY lub podpis elektroniczny. Na stronie PFRON mogą Państwo zapoznać się z filmem informacyjnym – jak założyć profil zaufany: http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/film-informacyjny-jak-zalozyc-profil-zaufany/ Ponadto,… Czytaj Dalej Uwaga uczniowie i studenci – Aktywny Samorząd 2019

Zaproszenie do składania ofert cenowych na przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce zaprasza do składania ofert cenowych na przeprowadzenie zajęć w ramach programu oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. Nazwa i adres jednostki zamawiającej:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce,16-100 Sokółka, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,Tel. 85711 08 23, fax. 8571108 61e-mail: pcpr.sokolka@sokolka-powiat.pl Termin składania oferty upływa w dniu… Czytaj Dalej Zaproszenie do składania ofert cenowych na przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie