Uczeń Rolnika Ponownie Najlepszy w Turnieju Wiedzy Pożarniczej

W dniu 28 marca 2107r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce odbyły się Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież zapobiega pożarom”. Naszą szkołę reprezentowała trójka uczniów: Patrycja Kozioł, Agata Kondrat z klasy IITE oraz Dawid Kozioł z klasy IV TEŻ. W konkursie brała udział młodzież z całego powiatu sokólskiego i jak […]

Podpisanie umów dzierżawy z kołami łowieckimi

Na terenie powiatu sokólskiego działa 12 Kół Łowieckich: „Kaczor” „Tur” „Sok󳔄Dzik” „Przepiórka”„Jedność” „Podgorzałka” „Żubr” „Sokół” „Hubert” „Dąb”   z którymi w dniu 31.03.2017r zostały podpisane umowy dzierżawy. Powierzchnia obwodów łowieckich, na których działalność prowadzą koła łowieckie wynosi: 157 797, 20 ha. Z kołem łowieckim „Jeleń” została podpisana umowa tylko na obwód 89, na pozostałe obwody umowy […]

SPOTKANIE Z FUNKCJONARIUSZAMI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SOKÓŁCE

W dniu 23 marca 2017 roku w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce, odbyło się spotkanie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Sokółce. W zajęciach uczestniczyli uczniowie wszystkich klas drugich, którzy zaczynają zdobywać uprawnienia do kierowania, czyli prawo jazdy. Celem spotkani było przybliżenie zasad ruchu drogowego, zachowania się podczas kontroli policyjnej, bezpieczeństwa na drodze. Są to […]

FINALISTA OLIMPIADY WIEDZY O BEZBIECZEŃSTWIE I OBORNNOŚCI

24 i 25 marca w budynku „starego BUW” odbył się finał I edycji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. Do rywalizacji przystąpiło 160 uczestników z całego kraju, w tym uczeń z Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Sokółce – Artur Jelski z kl. III d (profil mundurowy) Pierwszego dnia finaliści pisali test. Później uczestniczyli w […]

Tytuł laureata i indeks dla Michała Kułakowskiego w III Olimpiadzie Wiedzy o Mediach

W dniach 17-18 marca 2017r. w gmachu dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbył się finał III edycji Olimpiady Wiedzy o Mediach. Organizatorem był Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, a współorganizatorami 15 wyższych uczelni. Olimpiada odbywała się pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do zawodów przystąpiło 160 uczestników z całego kraju, […]

II Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego w Zespole Szkół w Kuźnicy

W Zespole Szkół w Kuźnicy 25 marca odbył się II Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego . Zawodnicy reprezentowali Polskę oraz Białoruś. O zwycięstwo rywalizowali uczniowie z Zespołu Szkół w Kuźnicy, Zespołu Szkół w Sidrze, Zespołu Szkół w Wiźnie, Gimnazjum nr 4 w Grodnie oraz Liceum Społecznego im. Elizy Orzeszkowej w Grodnie. Honorowy Patronat nad Turniejem objął […]

Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego 23 marca 2017 r.

Wiele spraw przewinęło się przez ostatnie posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego, zajmując Członkom Zarządu kilka godzin pracy nad podejmowaniem właściwych decyzji. Podjęto uchwały w sprawie: – rocznego sprawozdania z wykonania planów finansowych za rok 2016 SP ZOZ w Sokółce, SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej i SP ZPO w Krynkach, –  rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu […]

Dzień otwarty w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce

Zespół Szkół Zawodowych już od godzin porannych witał serdecznie przybyłych gimnazjalistów, chcących zapoznać się z ofertą edukacyjną szkoły. Przybyłym gimnazjalistom – mam nadzieję ze wszystkich szkół znajdujących się na terenie Powiatu Sokólskiego- staramy się  pokazać naszą szkołę, oraz to czym dysponujemy i jakie mamy kierunki kształcenia. W tym roku proponujemy następujące kierunki :Technik Informatyk, Technik […]