Spotkanie podsumowujące projekt „Śladami Bohaterów”

19 października 2017 r. w sali konferencyjnej Oddziału IPN w Białymstoku odbyło się spotkanie podsumowujące tegoroczną edycję projektu edukacyjnego „Śladami Bohaterów”. Uczestnicy projektu przedstawili przygotowane w grupach podsumowania pięciodniowej ekspedycji śladami II Korpusu Polskiego i jego szlaku bojowego we Włoszech. Wsród przedstawionych podsumowań przeważały prezentacje multimedialne pokazujące losy Sybiraków, żołnierzy II Korpusu Polskiego i ich […]

OTRZĘSINY KLAS PIERWSZYCH W ZSR W SOKÓŁCE 2017

Moment spotkania się uczniów w nowej klasie zawsze budzi dużo nadziei, emocji (w tym obaw), ale też chęci do działania. Każdy nauczyciel i każdy uczeń chciałby, aby JEGO KLASA (czyli w rzeczywistości pewna grupa przypadkowo dobranych ludzi) stanowiła żywy, współpracujący i zgrany zespół, w którym: panuje życzliwa atmosfera, wzajemna akceptacja; można: czuć się bezpiecznie, zaufać […]

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY

W dniu 20 października, młodzież klasy II w zawodzie technik ekonomista uczestniczyła w warsztatach pn „Ja na rynku pracy” w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce. W trakcie warsztatów młodzi ludzie mogli zapoznać się z technikami rekrutacyjnymi stosowanymi przez pracodawców i doradców zawodowych pracujących w urzędzie. Uzyskali informacje na temat działań […]

Zajęcia dotyczące handlu ludźmi w sokólskiej „zawodówce”

W związku z obchodzonym 18 października XI Europejskim Dniem Przeciwko Handlowi Ludźmi – trzy klasy pierwsze Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce (I wz, I Tm i I Tfi) uczestniczyły w spotkaniu z policjantem – Kamilem Kozłowskim, który zapoznał uczniów z ww. tematem. Była dyskusja, film, pogadanka, dystrybucja ulotek. Uczniowie poznali zasady związane z wyjazdem za […]

Prace remontowe ZSZ w Sokółce

Remont sokólskiej zawodówki posuwa się w szybkim tempie do przodu. Trwają jeszcze prace na ścianie wejściowej, ale wkrótce będą one skończone. Po jej skończeniu zostanie położenie tynków na sali gimnastycznej oraz na najmniejszej ścianie od strony wewnętrznego parkingu. Trwają również intensywne prace w budynku Pracowni Ćwiczeń Technicznych. Obiekty są remontowane w ramach zadania „Modernizacja obiektów […]

Dzień Edukacji Narodowej w sokólskiej zawodówce

W piątek, 13 października w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Nauczyciela. Swoją obecnością zaszczycił nas Członek Zarządu Powiatu pan Krzysztof Szczebiot. Na początku uczniowie ze szkolnego koła teatralnego przedstawili pięknie przygotowaną pod kierownictwem pani Jolanty Siemieniako część artystyczną, na którą złożyły się między innymi piosenki – upominki dla […]

Nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej

W dniach 12 – 13 października 2017 r. w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sokólski odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej, podczas których Starosta Sokólski Piotr Rećko wręczył nagrody zasłużonym nauczycielom. W dowód uznania za szczególne osiągnięcia w pracy wyróżnienia otrzymali nauczyciele: Zespołu Szkół w Sokółce: Eugenia Garbuz oraz Dorota Dziakowska, Zespołu […]

Dzień „Nauczyciela” w Zespole Szkół w Sokółce

Święto Edukacji Narodowej to czas podziękowań nauczycielom oraz osobom zaangażowanym w kształcenie młodzieży i działanie dla dobra edukacji. Takie podziękowania miały także miejsce w sokólskim ogólniaku, gdzie uczniowie wraz z gronem pedagogicznym zgromadzili się na hali sportowej by wspólnie świętować. Podczas uroczystości Starosta Sokólski Piotr Rećko wręczył nagrody zasłużonym nauczycielom, które otrzymały Eugenia Garbuz oraz Dorota Dziakowska. Uczniowie […]