Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

3 października odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego w trakcie którego przygotowano projekty uchwał: Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy stypendialnej w ramach projektu pn. ,,Kompetentni i wykwalifikowani” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priotytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje. Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności… Czytaj Dalej Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego