Artyści Malujący Ustami i Nogami

16 listopada uczennice Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce – Paulina Jatkowska i Diana Sawko (obie z klasy III Tf) – zorganizowały w szkole sprzedaż pocztówek bożonarodzeniowych wykonanych przez Artystów Malujących Ustami i Nogami. Cały dochód z akcji zostanie przekazany Fundacji AMUN. Dziękuję osobom, które wsparły akcję oraz wolontariuszkom za zaangażowanie. Informacja: ZSZ w Sokółce