IV Sztafeta Niepodległości – dzień I

Zanim nastąpiło uroczyste rozpoczęcie sztafety, uczestnicy odwiedzili cmentarz w Rygałówce, gdzie są pochowani obrońcy Polski polegli w 1920 r., a konkretnie kpr. Janek Bieliński i jego ośmiu niezidentyfikowanych towarzyszy broni. Następnie startujący w sztafecie przybyli do Lipska i przy Kopcu Wolności nastąpiło oficjalne rozpoczęcie. Mimo deszczowej pogody, uczestnicy sztafety dzielnie dobiegli do pierwszego przystanku, który […]

Dalszy ciąg prac remontowych budynków ZSZ w Sokółce

W dalszym ciągu trwają prace remontowe budynków Zespołu Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce. Prace wewnątrz budynku szkoły są praktycznie zakończone, fasada budynku od strony ulicy Kryńskiej również została niemalże ukończona, pozostało tylko położenie tynku na fundamencie budynku i uporządkowanie terenu, trwają tylko prace w sali gimnastycznej i w budynku Pracowni Ćwiczeń Technicznych. Obiekty […]

Każdy z nas może im pomóc

Jeśli samemu nie było się nigdy w takiej sytuacji, trudno wyobrazić sobie jak ogromna jest to trauma, kiedy w jednej chwili traci się wszystko… Nie tylko rzeczy materialne, bo dom to nie tylko ściany, meble i sprzęty. Dom to bezpieczeństwo, schronienie, wspomnienia, przedmioty gromadzone latami, które wielokrotnie mają większe znaczenie sentymentalne, niż materialne. Państwo Kurza […]

Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Zarząd Powiatu Sokólskiego obradował 15 września 2017 roku. Podczas posiedzenia zawarto porozumienie zmieniające porozumienie z 22 sierpnia 2017, zawarte z PCPR w Sokółce w sprawie prowadzenia poradnictwa prawnego i psychologicznego przez pracowników Starostwa Powiatowego. Zarząd zawarł umowę z brokerem ubezpieczeniowym Rafałem Gardockim i udzielono mu pełnomocnictwa w zakresie obsługi ubezpieczeniowej majątku i interesów powiatu sokólskiego […]

Program IV Sztafety Niepodległości

22 września (piątek) Godz. 8:30 – wyjazd uczestników sztafety do Rygałówki k/ Lipska Godz. 10:00 – Uroczyste rozpoczęcie III Sztafety Niepodległości spod Kopca Wolności w Lipsku. Oddanie hołdu mieszkańcom tych ziem walczących o niepodległość, oraz żołnierzom walczącym z Litwinami we wrześniu 1920 r. Godz. 12:00 – Przybycie do Dąbrowy Białostockiej. Oddanie hołdu Obrońcom Ojczyzny przy […]

Wakacyjne staże uczniów w ramach projektu

Powiat Sokólski realizuje projekt „Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki”. Celem projektu jest organizacja staży i praktyk w latach szkolnych 2016/2017 i 2017/2018 dla 249 uczniów i 5 nauczycieli albo instruktorów praktycznej nauki zawodu ze szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski. Wartość projektu wynosi 999 198,46 zł, z […]

Tu maturzyści podejmują decyzje dotyczące swojej przyszłości

14 września 2017 r. Uniwersytet w Białymstoku, od rana gościł maturzystów z województwa podlaskiego, uczestniczących w jedenastej edycji Białostockiego Salonu Maturzystów. W uroczystym otwarciu Salonu wzięli m.in.: prof. Jerzy Halicki – prorektor Uniwersytetu w Białymstoku, Jolanta Gołaszewska – dyrektor OKE w Łomży, Ewa Mituła – dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Franciszek Górski – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty. Salon Maturzystów Perspektywy […]