Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

21.08.2018 odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego w trakcie którego podjęto uchwałę w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Zarząd rozpatrzył wniosek złożony w ramach ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji w roku 2018 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących… Czytaj Dalej Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

XLIV Sesja Rady Powiatu

XVIV Sesja Rady Powiatu  rozpoczęła się od sprawozdania Starosty z prac zarządu w okresie między sesjami. Następnie, została przedstawiona Informacja Państwowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Sokólskiego w roku 2017. Rada rozpatrzyła pozytywnie projekty: Uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz… Czytaj Dalej XLIV Sesja Rady Powiatu

IV Szachowe Mistrzostwa Powiatu Sokólskiego o Puchar Starosty

IV Szachowe Mistrzostwa Powiatu Sokólskiego o Puchar Starosty 24.III. 2018 r. CEL ZAWODÓW: popularyzacja sportu szachowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w środowiskach wiejskich, wyłonienie najlepszych szachistów Powiatu Sokólskiego, podnoszenie umiejętności szachowych, rozwój zainteresowań młodzieży poprzez udział w wydarzeniach kulturalnych i sportowych. zapewnienie uczniom godziwego i pożytecznego wypoczynku w czasie wolnym od nauki, podniesienie poziomu… Czytaj Dalej IV Szachowe Mistrzostwa Powiatu Sokólskiego o Puchar Starosty

Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Dnia 14.03.2018 odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego. Zarząd przygotował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2018 oraz ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu sokólskiego oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Zarząd… Czytaj Dalej Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

XVLIV Sesja Rady Powiatu Sokólskiego

XVLIV Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się od przyjęcia protokołów z poprzednich Rad Powiatu (XL, XLI, XLII, XLIII). Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie miedzy sesjami złożyła Alicja Rysiejko – Członek Zarządu. Radni pozytywnie rozpatrzyli projekt uchwały w sprawie określenia zadań do realizacji przez Powiat Sokólski, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób… Czytaj Dalej XVLIV Sesja Rady Powiatu Sokólskiego