Bezzwrotne środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce zachęca do aplikowania o bezzwrotne środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dostępne w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sokólskim (III)”. Więcej informacji w załączniku: DG informacja_2

Podpisanie umowy z Zakładem Komunalnym w Krynkach

Pan Eugeniusz Kowerda – pełniący obowiązki Dyrektora Zakładu Komunalnego w Krynkach zawarł dziś ze Starostą Sokólskim Piotrem Rećko umowę, która w jego imieniu będzie realizowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce (reprezentowany przez Dyrektora Panią Małgorzatę Ejsmont). Umowa dotyczy zatrudnienia osoby na stanowisku konserwatora oczyszczalni ścieków w Zakładzie Komunalnym w Krynkach. Piotr Białomyzy Wydział Rozwoju… Czytaj Dalej Podpisanie umowy z Zakładem Komunalnym w Krynkach