XXXVIII sesja Rady Powiatu Sokólskiego

W trakcie XXXVIII sesji Rady Powiatu Sokólskiego zajmowano się głównie szkolnictwem. Uchwalono uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej  w Sokółce, w Branżową Szkołę I stopnia, Szkołę Policealną nr 3 dla Dorosłych wchodzącą w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. mjr.Henryka Dobrzańskiego „Hubala”  Sokółce na… Czytaj Dalej XXXVIII sesja Rady Powiatu Sokólskiego

XXIX Sesji Rady Powiatu Sokólskiego

Na XXIX Sesji Rady Powiatu Sokólskiego radni obradowali między innymi nad uchwałą w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych  do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe  oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu sokólskiego. Podjęcie ww. uchwały wynika z konieczności dostosowania obowiązującego planu sieci szkół do… Czytaj Dalej XXIX Sesji Rady Powiatu Sokólskiego