XXXVIII sesja Rady Powiatu Sokólskiego

W trakcie XXXVIII sesji Rady Powiatu Sokólskiego zajmowano się głównie szkolnictwem. Uchwalono uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej  w Sokółce, w Branżową Szkołę I stopnia, Szkołę Policealną nr 3 dla Dorosłych wchodzącą w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. mjr.Henryka Dobrzańskiego „Hubala”  Sokółce na […]

XXIX Sesji Rady Powiatu Sokólskiego

Na XXIX Sesji Rady Powiatu Sokólskiego radni obradowali między innymi nad uchwałą w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych  do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe  oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu sokólskiego. Podjęcie ww. uchwały wynika z konieczności dostosowania obowiązującego planu sieci szkół do […]