Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Dnia 18.07.2017 odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego w trakcie którego zarząd zapoznał się z raportami o sytuacji ekonomiczno – finansowej SP ZOZ w Sokółce, SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej oraz SP ZPO w Krynkach z rok 2016. Na posiedzeniu przygotowano projekty uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2017-2028, zmiany […]

Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Dnia 11 lipca 2017 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego. W trakcie posiedzenia zatwierdzono wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją programu „Modernizacja obiektów szkolnych powiatu sokólskiego”. Zarząd został poinformowany o postępach prac związanych z dostawą i montażem windy w budynku Starostwa i zatwierdził umowę na […]

Matura w sokólskim liceum

30 czerwca tegoroczni maturzyści otrzymali swoje świadectwa maturalne. Do egzaminu maturalnego przystąpili wszyscy uczniowie, którzy ukończyli w tym roku sokólskie liceum. Wg danych OKE , zdawalność matury w kraju wśród absolwentów liceów wynosi 85,4 %, w województwie podlaskim – 84, 4 %, natomiast zdawalność matury w sokólskim liceum wynosi 91,9 %. Tylko 6, spośród 74 […]

Informacja w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego

Starosta Sokólski zawiadamia, że na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sokółce zostały zamieszczone informacje o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych z obrębów Achrymowce, Białobłockie, Bilminy i Palestyna, Chreptowce, Cimanie, Czepiele, Czuprynowo, Długosielce, Klimówka, Kowale, Kowale Kolonia, Kruglany, Kuścin, Kuścińce-Wołyńce, Kuźnica, Litwinki, Losośna Wielka, Lowczyki, Mielenkowce, Mieleszkowce Pawłowickie, Mieleszkowce […]

Postęp prac remontowych w sokólskiej „zawodówce”

Remont budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce posuwa się w szybkim tempie, czemu sprzyja dobra pogoda. Rozpoczęto ocieplanie styropianem fundamentów budynku, robotnicy pojawili się także wewnątrz szkoły, demontując parapety oraz starą instalację centralnego ogrzewania. Do szkoły dostarczono też nowe okna w ilości 134 sztuk. Obiekty szkolne są remontowane w ramach zadania „Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu […]

Egzaminy zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce

We czwartek, 22 czerwca 2017 roku w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce rozpoczęły egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodach: technik mechanik (kwalifikacje M.20 i M.44), technik informatyk (E.12 i E.13) oraz technik usług fryzjerskich (A.19). Łącznie do egzaminów przystąpiło 51 osób. Choć wyniki będą znane dopiero pod koniec sierpnia, znakomita większość uczniów była zadowolona z wykonanych […]

Oba szpitale w sieci

W dniu 2017-06-27 Dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił wykaz szpitali zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na terenie województwa podlaskiego. Oba szpitale z powiatu sokolskiego tj. Szpital Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce oraz Szpital Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej zakwalifikowane zostały jako […]

Popołudnie w siodle

W dniu 19.06.2017 r. w godzinach popołudniowych wychowankowie grupy IV uczestniczyli w wyjeździe do Stajni Słójka. Każdy uczestnik poznał zasady obchodzenia się z koniem: czyszczenia zwierzęcia, siodłania, podstawowych zasad jazdy konnej. Po takim przygotowaniu można było przejechać na wierzchu konia pod czujnym okiem instruktora. W międzyczasie młodzież mogła upiec pyszne kiełbaski przy ognisku. Wychowankowie niechętnie […]