IV Szachowe Mistrzostwa Powiatu Sokólskiego o Puchar Starosty

IV Szachowe Mistrzostwa Powiatu Sokólskiego o Puchar Starosty 24.III. 2018 r. CEL ZAWODÓW: popularyzacja sportu szachowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w środowiskach wiejskich, wyłonienie najlepszych szachistów Powiatu Sokólskiego, podnoszenie umiejętności szachowych, rozwój zainteresowań młodzieży poprzez udział w wydarzeniach kulturalnych i sportowych. zapewnienie uczniom godziwego i pożytecznego wypoczynku w czasie wolnym od nauki, podniesienie poziomu… Czytaj Dalej IV Szachowe Mistrzostwa Powiatu Sokólskiego o Puchar Starosty

Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Dnia 14.03.2018 odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego. Zarząd przygotował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2018 oraz ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu sokólskiego oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Zarząd… Czytaj Dalej Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Zarząd Powiatu Sokólskiego obradował 07.11.2017 Podczas posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie: -powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Sokólskim w 2018 roku – w Suchowoli, w budynku  Przychodni Rejonowej w Suchowoli, ul. Goniądzka 21; – konsultacji… Czytaj Dalej Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Dnia 31.08.2017 odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego. Zarząd Powiatu przyjął poprawki do projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2017 – 2028, zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2017, uchwalenie  statutu Powiatu Sokólskiego. Zarząd przygotował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej… Czytaj Dalej Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

XXXI Sesja Rady Powiatu Sokólskiego

XXXI Sesja Rady Powiatu Sokólskiego, jak zazwyczaj, zapoczątkowana została przyjęciem przez radnych protokołu z poprzedniej sesji. Wzięło w niej udział 16 radnych – obrady były prawomocne. Następnie przystąpiono do interpelacji i zapytań radnych. Głos zabrał Jarosław S. Hołownia, który m.in. chciał poznać powody odejścia niektórych pracowników Starostwa Powiatowego. „To są dane indywidualne, decyzje poszczególnych osób.… Czytaj Dalej XXXI Sesja Rady Powiatu Sokólskiego