Szkolenie – „Mobbing – istota zjawiska”

6 – 7 sierpnia 2016 r. odbędzie się szkolenie „Mobbing – istota zjawiska” Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników i uczestników stosunku pracy, w tym osób doświadczających zachowań mobbingowych.Celem szkolenia jest zdobycie – przez uczestników – podstawowej wiedzy prawnej i psychologicznej na temat mobbingu, jego przyczyn i jego rodzajów w miejscu pracy. Również nabycie umiejętności diagnozowania, […]

Zakończyły się kontrole na granicy wewnętrznej Unii Europejskiej

O północy z 2 na 3 sierpnia zakończyły się tymczasowo przywrócone kontrole na granicy wewnętrznej Unii Europejskiej. Funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej od 4 lipca do 2 sierpnia na odcinku polsko-litewskiej granicy państwowej skontrolowali 17 276 osób i 6 203 środki transportu. W trakcie prowadzonej kontroli 11 osobom odmówiono wjazdu do Polski. Byli to […]

Konkurs „Zapobieganie przestępstwom przeciwko osobom starszym”

Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) organizuje co roku konkurs na Europejska Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA). W bieżącym roku za przeprowadzenie konkursu na poziomie międzynarodowym odpowiedzialna jest Słowacja, jako kraj sprawujący prezydencję w radzie Unii Europejskiej  w II połowie 2016 r. W imieniu organizatora, zapraszamy do udziału w konkursie, którego tematem jest „ Zapobieganie […]

Nieodpłatna pomoc prawna w Suchowoli dla wszystkich

Od 4 stycznia 2016 roku ruszyła nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Sokólskim. Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255), w Powiecie Sokólskim uruchomione zostały trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, tj.: 1) w Sokółce – w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce, […]

Są jeszcze wolne miejsca na półkolonie w Sokółce

Pierwsze dwa turnusy półkolonii „Wakacje w Mieście” mamy już za sobą, po tygodniu przerwy rozpoczną się kolejne dwie edycje wypoczynku. Mamy jeszcze 10 wolnych miejsc na na turnusy w terminach 8-12 sierpnia oraz 16-20 sierpnia. Zapisy są prowadzone w sekretariacie  OSiR – pokój 214 w godz. 7.00-15.00.  Serdecznie zapraszamy dzieci z roczników od 2003 do […]

Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Sokólskiego

28 lipca odbyła się nadzwyczajna XXII Sesja Rady Powiatu Sokólskiego. Rozpoczęło ją sprawozdanie z prac Zarządu w okresie między sesjami. Zarząd w tym czasie m.in. podpisał umowę z SP ZOZ w Sokółce w sprawie zakupu sprzętu medycznego. Następnie obradowano nad projektem uchwały: Akt Założycielski Przedszkola Specjalnego w Sokółce. Radni jednogłośnie przyjęli tę uchwałę. Rada zajęła […]

Kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

21 lipca 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Sokółce odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego. W posiedzeniu udział wzięli: Starosta Piotr Rećko, Wicestarosta Jerzy Białomyzy, Członek Zarządu Alicja Rysiejko, Członek Zarządu Krzysztof Szczebiot, Członek Zarządu Kazimierz Łabieniec, Sekretarz Powiatu Katarzyna Nowak oraz Skarbnik Powiatu Maria Jurgiel. Zarząd Powiatu Sokólskiego zatwierdził nabór […]

Podpisanie umowy z Gminą Szudziałowo

W dniu 21 lipca 2016r. w gabinecie Starosty Sokólskiego doszło do podpisania umowy pomiędzy Powiatem Sokólskim reprezentowanym przez Piotra Rećko – Starostę Sokólskiego, Krzysztofa Szczebiota – Członka Zarządu Powiatu Sokólskiego a Gminą Szudziałowo reprezentowaną przez Tadeusza Tokarewicza – Wójta Gminy Szudziałowo. Share