Nowy samochód dla sokólskiej Policji

Powiat Sokólski reprezentowany przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko i Członka Zarządu Krzysztofa Szczebiota podpisał porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku reprezentowaną przez Zastępce Komendanta Wojewódzkiego Policji Sławomira Wilczewskiego. Przedmiotem porozumienia jest przekazanie środków finansowych na zakup samochodu służbowego Policji na użytek Komendy Powiatowej Policji w Sokółce. Piotr Białomyzy   Share

Podsumowanie projektu „Mosty wielokulturowości”

Projekt „Mosty wielokulturowości. Zrozumieć przeszłość – tworzyć przyszłość” realizowany od maja do października bieżącego roku wraz z grupą uczniów Gimnazjum nr 1 w Grodnie wyrósł z potrzeby poznawania historii naszych „małych ojczyzn” oraz lepszego rozumienia świata, w którym żyjemy. Działania podjęte w czasie realizacji projektu były różnorodne. Oto niektóre z nich: Warsztaty w białostockim IPN […]

Ostatni dzień w pracy… pożegnanie pracowników odchodzących na emeryturę

Przedstawiciele Zarządu Powiatu Sokólskiego w osobach Starosty Piotra Rećko, Alicji Rysiejko i Krzysztofa Szczebiota, pożegnali pięciu wieloletnich pracowników Starostwa Powiatowego w Sokółce odchodzących na emeryturę. Podziękowania za pracę odebrali: Helena Mikołajczyk, Danuta Bałakier, Jan Sidorowicz, Tadeusz Tumiel oraz Stanisław Strankowski. Ci doświadczeni pracownicy przez lata służyli radą i pomocą młodszym kolegom. Teraz, jako emeryci będą […]

Końcówka remontu ZSZ w Sokółce

Remont Zespołu Szkól Zawodowych w Sokółce jest na ukończeniu. Wnętrze szkoły jest całkowicie zrobione, trwają prace na schodach przy głównym wejściu. Na przyszły tydzień zostanie tylko ich fugowanie. Trwają również prace przy sali gimnastycznej – kładzione są ostatnie warstwy tynków zewnętrznych, z wyjątkiem jednej ze ścian. Trwają też intensywne prace przy budynku Pracowni Ćwiczeń Technicznych, […]

Spotkanie podsumowujące projekt „Śladami Bohaterów”

19 października 2017 r. w sali konferencyjnej Oddziału IPN w Białymstoku odbyło się spotkanie podsumowujące tegoroczną edycję projektu edukacyjnego „Śladami Bohaterów”. Uczestnicy projektu przedstawili przygotowane w grupach podsumowania pięciodniowej ekspedycji śladami II Korpusu Polskiego i jego szlaku bojowego we Włoszech. Wsród przedstawionych podsumowań przeważały prezentacje multimedialne pokazujące losy Sybiraków, żołnierzy II Korpusu Polskiego i ich […]

OTRZĘSINY KLAS PIERWSZYCH W ZSR W SOKÓŁCE 2017

Moment spotkania się uczniów w nowej klasie zawsze budzi dużo nadziei, emocji (w tym obaw), ale też chęci do działania. Każdy nauczyciel i każdy uczeń chciałby, aby JEGO KLASA (czyli w rzeczywistości pewna grupa przypadkowo dobranych ludzi) stanowiła żywy, współpracujący i zgrany zespół, w którym: panuje życzliwa atmosfera, wzajemna akceptacja; można: czuć się bezpiecznie, zaufać […]

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY

W dniu 20 października, młodzież klasy II w zawodzie technik ekonomista uczestniczyła w warsztatach pn „Ja na rynku pracy” w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce. W trakcie warsztatów młodzi ludzie mogli zapoznać się z technikami rekrutacyjnymi stosowanymi przez pracodawców i doradców zawodowych pracujących w urzędzie. Uzyskali informacje na temat działań […]

Zajęcia dotyczące handlu ludźmi w sokólskiej „zawodówce”

W związku z obchodzonym 18 października XI Europejskim Dniem Przeciwko Handlowi Ludźmi – trzy klasy pierwsze Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce (I wz, I Tm i I Tfi) uczestniczyły w spotkaniu z policjantem – Kamilem Kozłowskim, który zapoznał uczniów z ww. tematem. Była dyskusja, film, pogadanka, dystrybucja ulotek. Uczniowie poznali zasady związane z wyjazdem za […]