Spotkanie bibliotekarzy w ZSR w Sokółce

10 października 2017 r. odbyło się w naszej szkole spotkanie metodyczne w ramach sieci współpracy nauczycieli bibliotekarzy, w którym wzięło udział szesnastu nauczycieli bibliotekarzy zatrudnionych w szkołach powiatu sokólskiego. Spotkanie prowadziły Panie Olga Topolewska oraz Magdalena Kraszewska, pracownice Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Tematem przewodnim były propozycje działań nauczyciela bibliotekarza w zakresie edukacji włączającej.  Uczestnikom […]

Wiem kim jestem w SOSW

Projekt ,,Sprawni i Samodzielni” w ramach Rządowego Programu Bezpieczna + , dzięki umowie zawartej pomiędzy Podlaskim Kuratorem Oświaty działającym na podstawie Porozumienia z dn.16 maja 2016 r. zawartego pomiędzy  Wojewodą Podlaskim, a Powiatem Sokólskim reprezentowanym przez Starostę Sokólskiego. W miesiącu wrześniu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce został zrealizowany następny etap projektu „Sprawni i samodzielni” […]

Wyjazd edukacyjny młodzieży z ZSR w ramach programu Równać Szanse 2016

W dniach 9-10 października 2017 r, młodzież Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce, uczestnicząca w projekcie „SoKółka – nawijamy” w ramach programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności Równać Szanse  2016 uczestniczyła w wyjeździe edukacyjnym na temat zielarstwa w Korycinach, gdzie znajduje się Podlaski Ogród Ziołowy. Podlaski Ogród Ziołowy to ok. 1000 gatunków roślin i największa w […]

Podpisanie umów na przebudowy dróg powiatowych

Powiat Sokólski reprezentowany przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko oraz Członka Zarządu Alicję Rysiejko wraz z Dyrektorem PZD Grzegorzem Pulem zawarł umowy z firmą Strabag Sp. z o.o.  reprezentowaną przez Artura Krasowskiego Dyrektora Oddziału Białystok na zrealizowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1287B w m. Ozierany Wielkie, przebudowę drogi powiatowej Nr 1287B na odcinku Łosiniany […]

Zajęcia otwarte w SOSW w Sokółce

„Gdy uczeń osiąga coś dzięki nauczycielowi, nauczyciel również czegoś się uczy”. /P. Coelho/   26 września 2017 w swoim czasie wolnym zaprosiłam rodziców i dzieci z przedszkola działającego od tego roku szkolnego w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce na popołudniowe zajęcia otwarte. Celem zajęć było wykonanie pracy plastycznej na konkurs „Przedszkole moich marzeń”, do którego zgłosiłam […]

Podpisanie porozumienia

Powiat Sokólski reprezentowany przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko oraz Członka Zarządu Krzysztofa Szczebiota zawarł porozumienie z Sokólskim Klubem Tenisa Stołowego reprezentowanym przez Prezesa Antoniego Jackiewicza i Wiceprezesa Krzysztofa Lubeckiego w sprawie dofinansowania Memoriału Edmunda Mackiewicza z przeznaczeniem na nagrody uczestnikom turnieju. Ł. Mucuś Share

Przekazanie materiałów edukacyjnych Powiatowej Komendzie Policji

3 Października w Starostwie Powiatowym w Sokółce nastąpiło przekazanie filmowych materiałów edukacyjnych. W spotkaniu wzięli udział Starosta Sokólski Piotr Rećko oraz Komendant Powiatowy Policji Krzysztof Mróz. Filmy przekazane policji będą wykorzystywane podczas zajęć edukacyjnych. Materiały te ułatwią prowadzenie spotkań profilaktycznych, posłużą do ich wzbogacenia i uatrakcyjnienia, a przede wszystkim wpłyną na ograniczenie zachowań niebezpiecznych i […]

Wybory do władz Młodzieżowej Rady Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

W dniu 27.09.2017 r. w SOSW po raz kolejny odbyły się wybory do władz Młodzieżowej Rady Internatu na nową kadencję. Intensywne przygotowania rozpoczęły się już kilka dni przed, kandydaci startujący w wyborach przygotowali swoje plakaty z programem wyborczym. Oferty były różnorodne: od propozycji spędzania wolnego czasu na wycieczkach rowerowych, ogniskach, czytaniu bajek, grach i zabawach, […]