Dzień Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego w SOSW

Ucząc się jak być sprawnym i samodzielnym w codziennym życiu, jak zadbać o własne bezpieczeństwo uczestnicy projektu „Sprawni i Samodzielni” i zaproszeni goście, aktywnie brali udział w Dniu bezpieczeństwa przeciwpożarowego zorganizowanego 23 października 2017 r. w murach SOSW w Sokółce. Gościliśmy uczniów gimnazjów i szkół przysposabiających do pracy ze szkół: Zespołu Szkół nr 16 w […]

Akademia z okazji Święta Niepodległości w sokólskiej „zawodówce”

8 listopada w Zespole Szkół Zawodowych młodzież uczciła Święto Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uczniowie w składzie: Paulina Żukiewicz, Klaudia Łysik, Mateusz Gajlewicz, Ewa Narel (kl. I TFI), Angelika Tober, Przemysław Krawiel, Patryk Olechno (kl. II TFI), Paweł Olechno (kl. II TM), Kacper Babynko (kl. III TM) i Diana Sawko (kl. IV TFI) pod kierunkiem Pani […]

Spotkanie z kulturą w sokólskim LO

6 listopada uczniowie z kl. 3ae, 1a i 2c LO im. M. Kopernika w Sokółce wraz z opiekunami uczestniczyli w spotkaniu autorskim z Zygmuntem Miłoszewskim – powieściopisarzem, publicystą oraz współautorem scenariuszy filmowych i telewizyjnych. Spotkanie odbyło się w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku i było częścią projektu „Podlaskie Spotkania z Pisarzami”. Uczestnicy mieli okazję posłuchać o mozolnym procesie […]

Seniorzy z powiatu nie chcą już tworzyć do szuflady- zakładają stowarzyszenie

Seniorzy z Powiatu Sokólskiego spotkali się w sokólskiej „Lirze”. Celem spotkania było założenie stowarzyszenia zrzeszającego wszystkich artystów seniorów z powiatu. Inicjatorem i pomysłodawcą jest Henryk Cudnik przewodniczący Zarządu Oddziału Podlaskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sokółce. W trakcie naszych spotkań, okazało się że wśród nas seniorów jest wielu artystów tworzących do przysłowiowej „szuflady”. Stąd pomysł […]

Wizyta przedstawicieli Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Białymstoku w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce

Dnia 31 października w ZSR Sokółka zorganizowane było spotkanie młodzieży  kształcącej się w zawodzie technik rolnik  z przedstawicielami Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Białymstoku.  Pani Urszula   Zimnoch- kierownik działu:  Agrochemiczna Obsługa Rolnictwa przedstawiła  ogólne zasady funkcjonowania stacji oraz bardzo dokładnie  zaprezentowała zadania w stosunku do rolników.  Do zadań działu należy szeroko rozumiane doradztwo w zakresie nawożenia, […]

„Zdrowa Szkoła z pasją – Bezpieczna+”

W bieżącym roku szkolnym uczniowie ZSR w Sokółce biorą udział w Rządowym  programie wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” pod nazwą „Zdrowa Szkoła z pasją”. W ramach tego programu uczniowie, którzy zgłosili się do tego projektu będą mogli dowiedzieć się jakie są możliwości bezpiecznego […]

Młodzież sokolskiego LO poznaje twórczość współczesnych pisarzy

W bieżącym roku szkolnym Liceum Ogólnokształcące w Sokółce uczestniczy w realizacji projektu czytelniczego „Podlaskie spotkania z pisarzami”, który koordynowany jest przez Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. W ramach projektu w tym roku uczniowie zapoznają się z twórczością i biografią Zygmunta Miłoszewskiego – współczesnego polskiego pisarza, autora książek kryminalnych, sensacyjnych […]

KAMPANIA SPOŁECZNA „POLA NADZIEI 2017/2018” W SOKÓLSKIM LO

Już po raz czwarty Liceum Ogólnokształcące  im. M. Kopernika przystąpiło do kampanii „Pola Nadziei” organizowanej pod patronatem Fundacji „Pomóż Im” Onkologia i Hospicjum dla Dzieci. Jest to akcja, która ma na celu rozpowszechnienie opieki nad nieuleczalnie chorymi oraz bezinteresownej pomocy w społeczeństwie. Jej znakiem jest żonkil uznany za międzynarodowy symbol nadziei. Ma on przypominać nam […]