Uroczyste Ślubowanie

Dziś rano odbyło się uroczyste ślubowanie dwojga nowych pracowników Starostwa Powiatowego w Sokółce, po odbyciu służby przygotowawczej. Piotr Danilewicz – podinspektor z Referatu Ewidencji, Gruntów i Budynków w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości oraz inspektor Aneta Tumiel z Referatu Promocji w Wydziale Rozwoju i Promocji złożyli ślubowanie w obecności Starosty Sokólskiego Piotra Rećko i Sekretarz […]

„Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego”

15 września 2016 r. podpisano umowę o dofinansowanie Projektu „Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Umowa zawarta została pomiędzy Województwem Podlaskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego, reprezentowanym przez Panią Annę Naszkiewicz – Wicemarszałka Województwa Podlaskiego oraz Pana Macieja Żywno – Wicemarszałka Województwa Podlaskiego a […]

Uśmiecham się swojemu regionowi – Święto Kalwarii na Litwie

10 września 2016 r.  na Litwie odbyło się uroczyste Święto Regionu Kalwaria „Uśmiecham się swojemu regionowi” Powiat Sokólski w imieniu Starosty Sokólskiego Piotra Rećko reprezentowali Członek Zarządu Kazimierz Łabieniec, Dyrektor Wydziału Rozwoju i Promocji Jakub Fic oraz Kierownik Referatu Geologii Diana Łabieniec. Uroczystość rozpoczęła się przemarszem od pomnika Niepodległości do Królewskiego parku w Kalwarii. Następnie […]