Informacja Starosty Sokólskiego o zmianach w organizacji nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Starosta Sokólski informuje Od 1 października 2017 r. w związku ze zmianami w organizacji nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, jakie wprowadza tzw. sieć szpitali, świadczenia opieki zdrowotnej w tym zakresie na terenie powiatu sokólskiego realizują: 1. SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej – Dąbrowa Białostocka, ul. Skłodowskiej 15 – tel.: 85 712 33 17, 511 955… Czytaj Dalej Informacja Starosty Sokólskiego o zmianach w organizacji nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Posiedzenie Rady Społecznej w Dąbrowie Białostockiej

Dzisiaj, w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej odbyło się Posiedzenie Rady Społecznej. Porządek posiedzenia obejmował omówienie sytuacji finansowej SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej na podstawie sprawozdania finansowego za 5 miesięcy 2017 roku. Zostały przedstawione również informacje na temat aneksowania świadczeń zdrowotnych z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku na III kwartał… Czytaj Dalej Posiedzenie Rady Społecznej w Dąbrowie Białostockiej

Oba szpitale w sieci

W dniu 2017-06-27 Dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił wykaz szpitali zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na terenie województwa podlaskiego. Oba szpitale z powiatu sokolskiego tj. Szpital Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce oraz Szpital Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej zakwalifikowane zostały jako… Czytaj Dalej Oba szpitale w sieci

Wizyta biskupa w szpitalu

Biskup Henryk Ciereszko po raz kolejny odwiedził nasz powiat. Tym razem złożył wizytę w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokółce. Biskupa powitał dyrektor placówki Jerzy Kułakowski wraz z pracownikami i ksiądz dziekan Stanisław Gniedziejko. Niech towarzyszy wam zdrowie – to w wymiarze fizycznym i duchowym. Życzę wam siły, wiary… – mówił biskup w trakcie… Czytaj Dalej Wizyta biskupa w szpitalu

Porozumienie z Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie

Dzisiaj zostało podpisane porozumienie pomiędzy Powiatem Sokólskim Reprezentowanym przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko oraz Członka Zarządu Alicję Rysiejko, a Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej reprezentowanym przez Dyrektora Jana Chodziutko. Zakład Opieki Zdrowotnej otrzymał dotacje w ramach wydatków poniesionych w związku z wykonaniem prac remontowo – budowlanych dostosowujących pomieszczenia szpitala do wymagań określonych w… Czytaj Dalej Porozumienie z Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie