NABÓR WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA

Zarząd Powiatu Sokólskiego z dniem 29 czerwca 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Powiatu Sokólskiego w roku 2019 w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Kwota przeznaczona na realizacje zadania wynosi 9 000 zł. Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, prowadzące działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia… Czytaj Dalej NABÓR WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA

Zarząd Powiatu Sokólskiego na realizację zadań publicznych przez kluby sportowe przeznaczył 100 000 zł

Dzisiaj w gabinecie Starosty Sokólskiego Piotra Rećko, miało miejsce podpisanie umów z 21 klubami sportowymi. Przedmiotem umów było przyznanie dotacji na wsparcie finansowe rozwoju sportu w Powiecie Sokólskim. W podpisaniu umów uczestniczyli wszyscy Członkowie Zarządu Powiatu Sokólskiego. Kwota przyznana w 2018 r. przez Zarząd Powiatu Sokólskiego na realizację zadań publicznych przez kluby sportowe to 100… Czytaj Dalej Zarząd Powiatu Sokólskiego na realizację zadań publicznych przez kluby sportowe przeznaczył 100 000 zł

Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Zarząd Powiatu Sokólskiego zebrał się na posiedzeniu 6 grudnia. Podczas posiedzenia podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb w zakresie kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w SOSW im. Janusza Korczaka w Sokółce Przedszkole Specjalne w Sokółce. Zarząd podjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie projektu budżetu Powiatu Sokólskiego… Czytaj Dalej Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Dnia 27.07.2017 odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego w trakcie którego podjęto uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2017 oraz uchwały w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z terenu stanowiącego własność Powiatu Sokólskiego. Zarząd przyjął rozliczenie dotacji złożonych przez Dyrektora SP ZOZ w Sokółce na częściowe sfinansowanie wykonania dokumentacji projektowej budowy/nadbudowy/rozbudowy/przebudowy… Czytaj Dalej Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego 06.06. 2017 r.

Rezultatem posiedzenia Zarządu Powiatu Sokólskiego w dniu 6 czerwca 2017 r. było podjęcie uchwał w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2017, zmiany uchwały w sprawie podziału środków przeznaczonych na wspieranie w roku 2017 doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski, zmiany uchwały w sprawie planu dofinansowania na… Czytaj Dalej Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego 06.06. 2017 r.

Posiedzenia Zarządu Powiatu Sokólskiego

Zarząd Powiatu Sokólskiego obradował w dniu 15 maja 2017 roku   Podjęto decyzję o złożeniu wniosków:   -pn. „Poprawa infrastruktury społecznej służącej wsparciu osób niepełnosprawnych – modernizacja Sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce” w ramach ogłoszonego konkursu przez LGD Szlak Tatarski -do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego o dofinansowanie projektu „W rodzinie siła”  … Czytaj Dalej Posiedzenia Zarządu Powiatu Sokólskiego

Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Pierwszą sprawą rozpatrywaną podczas posiedzeniu Zarządu Powiatu Sokólskiego w dniu 30 marca 2017 r. było zatwierdzenie wyników postępowania o udzielenie zamówienia na modernizację instalacji odgromowej na budynku ZS w Sokółce przy ul. Mickiewicza 11. Wyniki postępowania o udzielenie zamówienia przedstawił Janusz Gudalewski – Kierownik Referatu Zamówień Publicznych. Oferty oceniano według trzech kryteriów: cena ofertowa 60%,… Czytaj Dalej Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego 23 marca 2017 r.

Wiele spraw przewinęło się przez ostatnie posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego, zajmując Członkom Zarządu kilka godzin pracy nad podejmowaniem właściwych decyzji. Podjęto uchwały w sprawie: – rocznego sprawozdania z wykonania planów finansowych za rok 2016 SP ZOZ w Sokółce, SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej i SP ZPO w Krynkach, –  rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu… Czytaj Dalej Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego 23 marca 2017 r.