Zarząd Powiatu Sokólskiego

Organem wykonawczym powiatu jest Zarząd. To Zarząd przygotowuje projekty uchwał rady i wykonuje je, gospodaruje mieniem powiatu, wykonuje budżet, zatrudnia i zwalnia kierowników powiatowych służb, inspekcji i innych jednostek organizacyjnych powiatu. W skład Zarządu wchodzą: Piotr Rećko – Starosta Sokólski tel. 85 711 08 76, interesantów przyjmuje w poniedziałki od 8:30 do 16:30; Jerzy Białomyzy […]