Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Dnia 29 września 2016r. odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego, podczas którego podjęto uchwały w sprawie: – zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2016, – upoważnienia Jerzego Kułakowskiego Dyrektora SP ZOZ w Sokółce, do odbierania odszkodowań, – wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej, położonej na działce nr 343/68 o powierzchni 0,4229 ha, położonej w… Czytaj Dalej Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

7 września 2016r. w Starostwie Powiatowym w Sokółce odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego. W posiedzeniu udział wzięli: Starosta Piotr Rećko, Wicestarosta Jerzy Białomyzy, Członek Zarządu Alicja Rysiejko, Członek Zarządu Krzysztof Szczebiot, Członek Zarządu Kazimierz Łabieniec, Sekretarz Powiatu Katarzyna Nowak oraz Skarbnik Powiatu Maria Jurgiel. Zarząd Powiatu Sokólskiego podjął uchwały w sprawie: – ustalenia… Czytaj Dalej Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Zarząd Powiatu Sokólskiego

Organem wykonawczym powiatu jest Zarząd. To Zarząd przygotowuje projekty uchwał rady i wykonuje je, gospodaruje mieniem powiatu, wykonuje budżet, zatrudnia i zwalnia kierowników powiatowych służb, inspekcji i innych jednostek organizacyjnych powiatu. W skład Zarządu wchodzą: Piotr Rećko – Starosta Sokólski tel. 85 711 08 76, interesantów przyjmuje w poniedziałki od 8:30 do 16:30; Jerzy Białomyzy… Czytaj Dalej Zarząd Powiatu Sokólskiego