Co warto wiedzieć o kleszczach…

W przyrodzie występuje ponad 850 gatunków kleszczy. W Polsce najczęściej spotykamy się z trzema: kleszczem pospolitym, kleszczem łąkowym i obrzeżkiem gołębim. Pasożytują one głównie na zwierzętach, atakują również ludzi. Są aktywne, kiedy temperatura powietrza jest wyższa niż kilka stopni Celsjusza. Wykształciły w sobie odporność na zimno i suszę – w takich warunkach zapadają w sen. […]

Leczenie podczas wypoczynku w krajach Unii Europejskiej

W związku z okresem wakacyjnym warto przypomnieć o przepisach regulujących leczenie osób korzystających z wypoczynku w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Zgodnie z unijnymi/wspólnotowymi przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w szczególności art. 19 ust. 1 i art. 27 ust. 1 rozporządzenia nr 883/2004, art. 25 pkt A ust. 3 rozporządzenia nr 987/2009 oraz Decyzji nr […]

Zawarcie umowy dotyczącej zakupu sprzętu medycznego

Dnia 21 lipca 2016r. została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Sokólskim reprezentowanym przez Piotra Rećko – Starostę Sokólskiego, Krzysztofa Szczebiota – Członka Zarządu Powiatu Sokólskiego a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sokółce reprezentowanym przez Jerzego Kułakowskiego – Dyrektora SP ZOZ w Sokółce.

burmistrz

100 000 złotych na nowy sprzęt do Szpitala w Sokółce!

12 lipca 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Sokółce Powiat Sokólski, reprezentowany przez Zarząd Powiatu w osobach Starosty Sokólskiego Piora Rećko oraz Członka Zarządu Alicji Rysiejko, zawarł umowę przekazania dotacji z Gminy Sokółka, reprezentowanym przez Burmistrz Sokółki Ewę Kulikowską. Dotacja dotyczy kwoty 100 000 złotych na zakup wideogastroskopu i wideokolonoskopu przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki […]

Badania mammograficzne w powiecie

Rak piersi to najczęściej występujący wśród kobiet nowotwór złośliwy. Chociaż nie można mu zapobiec, można go wcześnie wykryć udając się na badania mammograficzne. Badanie można wykonać bezpłatnie w ramach finansowanego przez NFZ populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi, adresowanego do kobiet w wieku 50-69 lat, które spełniają jedno z poniższych kryteriów: – nie miały wykonywanej […]

zdjęcie pochodzi ze strony zdrowie.dziennik.pl

Światowy Dzień Walki z Cukrzycą

Światowy Dzień Walki z Cukrzycą obchodzony jest 27 czerwca w rocznicę odkrycia insuliny, które zmieniło tę chorobę z nieuleczalnej i szybko prowadzącej do śmierci – w przewlekłą. Jednak nieodpowiedni tryb życia i brak troski o własne zdrowie sprawiają, że chorych jest coraz więcej i są coraz młodsi. Jak wynika z ogłoszonych w tym roku wyników […]