„Bogu na chwałę … ludziom na pożytek”

W niedzielny poranek w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Sokółce  odbył się IV Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. Celem Zjazdu było wybranie nowego przewodniczącego, nowego prezydium  Związku OSP RP oraz wybór nowych Komisji Zjazdowych, Komisji Rewizyjnej Oddziału, Delegatów na Zjazdy Oddz. Powiatowego. Odczytano sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddz.… Czytaj Dalej „Bogu na chwałę … ludziom na pożytek”