Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Stanowisko / sprawy wydziałów Imię i Nazwisko Nr pokoju Telefon
Dyrektor Wydziału Leszek Stankiewicz 70
II piętro
857110844
Referat Gospodarki Nieruchomościami Powiatu 68
II piętro
857110846
Scalanie i wymiana gruntów, zagospodarowanie wspólnot gruntowych;

Przekazywanie w zarząd Lasów Państwowych gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania Przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

przekwalifikowanie gruntu rolnego na leśny, jeżeli jego zalesienie wykonano na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich

Ochrona gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacja 111
III piętro
857110825
Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi zasób nieruchomości Powiatu 111
III piętro
857110825
Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Anetta Gliniecka 104
III piętro
857110828
prowadzenie w systemie teleinformatycznym bazy danych, obejmującej zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej gmin w zakresie obejmującym miasto i gminę Sokółka, miasto i gminę Krynki, gminę Kuźnica, gminę Janów, gminę Sidra, gminę Szudziałowo i gminę Korycin
prowadzenie w systemie teleinformatycznym bazy danych, obejmującej zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej gmin w zakresie obejmującym miasto i gminę Dąbrowa Białostocka, miasto i gminę Suchowola oraz gminę Nowy Dwór Ośrodek Zamiejscowy w Dąbrowie Białostockiej, budynek Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej, pokój nr 3, parter, tel. 857121057
Narady koordynacyjne 68
II piętro
857110846
Kierownik Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków Maria Beata Kochanowska 98
III piętro
857110849
aktualizacja danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków dla: miasta Sokółka, gminy Korycin, gmina Sidra, gmina Szudziałowo 69
II piętro
857110848
aktualizacja danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków dla: gminy Janów, gminy Sokółka, miasta Krynki, gminy Krynki, gminy Kuźnica 67
II piętro
857110874
aktualizacja danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków;

potwierdzanie istnienia gospodarstwa rolnego;

udostępnianie informacji zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków w formie wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu, wyrysów z mapy ewidencyjnej i kopii dokumentów uzasadniających wpisy w bazie danych operatu ewidencyjnego,

DLA: miasta Suchowola, gminy Suchowola, miasta Dąbrowa Białostocka, gminy Dąbrowa Białostocka, gminy Nowy Dwór

Ośrodek Zamiejscowy w Dąbrowie Białostockiej, budynek Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej, pokój nr 40, II piętro, tel. 857121193
prowadzenie postępowań administracyjnych oraz udzielanie informacji z zakresu ewidencji gruntów i budynków, potwierdzanie istnienia gospodarstwa rolnego 98
III piętro
857110849
udostępnianie informacji zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków w formie wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu, wyrysów z mapy ewidencyjnej i kopii dokumentów uzasadniających wpisy w bazie danych operatu ewidencyjnego Punkt Obsługi Klienta; parter 857110811
65
II piętro
857110857
udostępnianie informacji zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków w formie plików elektronicznych zgodnych ze standardem określonym w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej; 93
III piętro
udostępnianie informacji zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków w formie plików elektronicznych zgodnych ze standardem określonym w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej;

DLA: miasta Suchowola, gminy Suchowola, miasta Dąbrowa Białostocka, gminy Dąbrowa Białostocka, gminy Nowy Dwór

Ośrodek Zamiejscowy w Dąbrowie Białostockiej, budynek Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej, pokój nr 3, parter, tel. 857121057
gleboznawcza klasyfikacja gruntów 68
II piętro
857110846