Wydział Komunikacji i Dróg

Stanowisko / sprawy wydziałów Imię i Nazwisko Nr pokoju Telefon
Dyrektor Wydziału Robert Rybiński 23
parter
857110836
 Zastępca Dyrektora  Andrzej Tomaszczyk  7 parter  857110870
Kierownik Referatu Dróg i Transportu Adam Czajkowski 25
parter
857110830
 • wydawanie i cofanie zezwoleń, licencji, zaświadczeń
 • opiniowanie zaliczenia lub pozbawienia kategorii drogi gminnej lub powiatowej,
 • zatwierdzanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych,
 • wydawanie zezwoleń na wykorzystywanie w sposób szczególny dróg publicznych powiatowych i gminnych,
 • usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg.
26
parter
857110817
Kierownik Referatu Rejestracji Pojazdów Krzysztof Stelmaszek 7
parter
857110870
 • rejestracja pojazdów,
 • wyrejestrowanie pojazdów,
 • wydawanie zaświadczeń z zakresu rejestracji pojazdów,
 • przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdów,
 • wydawanie wtórników oznaczeń pojazdów,
 • nadawanie cech identyfikacyjnych pojazdu,
 • czasowe wycofanie pojazdów z ruchu,
 • aktualizacja bazy danych w CEPiK,
 • wydawanie i cofanie uprawnień do przeprowadzenia badań technicznych pojazdów,
 • wpisywanie i wykreślanie przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów,
 • sprawowanie nadzoru nad przedsiębiorcami wpisanymi do rejestru działalności regulowanej.
7,8,9
parter
857110870
Kierownik Referatu Praw Jazdy Łukasz Lenkiewicz 24
parter
857110832
 • prowadzenie ewidencji kierowców i osób bez uprawnień,
 • wydawanie krajowych praw jazdy i pozwoleń na kierowanie tramwajem,
 • wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
 • realizowanie wyroków sądowych w zakresie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych,
 • zatrzymanie i zwracanie uprawnień do kierowania pojazdami,
 • cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami,
 • kierowanie osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami na badania lekarskie, psychologiczne, kontrolne sprawdzenie kwalifikacji oraz kursy reedukacyjne,
 • wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i pojazdem przewożącym wartości pieniężne,
 • aktualizacja bazy danych w CEPiK,
 • wpisywanie i wykreślanie z ewidencji instruktorów nauki jazdy,
 • wydawanie legitymacji instruktorom nauki jazdy,
 • wpisywanie i wykreślanie z ewidencji wykładowców,
 • wpisywanie i wykreślanie z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
 • sprawowanie nadzoru nad przedsiębiorcami wpisanymi do rejestru działalności regulowanej.
24
parter25
parter
857110832

857110830

Interesanci przyjmowani są w godzinach:

 • Poniedziałek – 7:30 – 14:30
 • Wtorek – 7:30 – 18:00
 • Środa-Piątek – 7:30 – 14:30

Ośrodek Zamiejscowy w Dąbrowie Białostockiej:

 • Wtorek – 8:00 – 14:00
 • Środa – 8:00 – 14:00
 • Czwartek – 8:00 – 14:00