Fundacja Biebrzańska

Pl. Kościuszki 21;
16-150 Suchowola
Nr KRS 0000256253 z dnia 28.04.2006
Kontakt: 85 712 83 07;  sekretariat@biebrza-leader.pl
Obszar działania: Świat

Główne cele:

  • prowadzenie działań przewidzianych dla Lokalnych Grup Działania,
  • partnerstwo na rzecz ekorozwoju i społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich.

Sposób realizacji celów:

  • organizowanie seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów,
  • organizowanie imprez kulturalnych,
  • działalność propagandowa, promocyjna, informacyjna, wydawnicza, publicystyczna,
  • prowadzenie doradztwa i poradnictwa,
  • udzielanie pomocy finansowej w postaci dotacji i pożyczek, organizacyjnej i merytorycznej osobom fizycznym.