Fundacja im. Lecha Kruka w Janowie

ul. Sportowa 4;
16-130 Janów
Nr KRS 0000507107 z dnia 25.04.2014
Obszar działania: Kraj

Główne cele:

  • działalność na rzecz propagowania i krzewienia przyjaźni wśród młodzieży polskiej do narodów rosyjskiego i żydowskiego.

Sposób realizacji celów:

  • opieka, pielęgnacja i czczenie pamięci pochowanych w nekropolii żołnierzy armii radzieckiej w Sokółce poległych podczas II wojny światowej,
  • przywrócenie należytego porządku, opieka, pielęgnacja i czczenie pamięci pochowanych mieszkańców Janowa wyznania mojżeszowego.