Wykaz stowarzyszeń z wpisem do KRS działających w powiecie sokólskim

stan na dzień 12 września 2016 r.