„Dąbrowskie Stowarzyszenie Produktu Lokalnego” w Dąbrowie Białostockiej

ul. Solidarności 1;
16-200 Dąbrowa Białostocka
Nr KRS 0000415150 z dnia 20.03.2012

Obszar działania: świat

Główne cele:

 • rozwój obszarów wiejskich,
 • identyfikacja, promocja oraz współpraca i wspieranie producentów produktów lokalnych,
 • zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz kulturowego dziedzictwa regionu,
 • wspieranie przedsiębiorczości.

Sposób realizacji celów:

 • racjonalne wykorzystywanie obiektu społeczno-kulturalnego,
 • wpieranie działań rozwijających przedsiębiorczość,
 • kreowanie polityki wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego,
 • wspieranie inicjatyw gospodarczych, kształcenie zawodowe,
 • współpraca z innymi organizacjami,
 • reprezentowanie i ochrona interesów swoich członków, udzielanie wsparcia w rozwiązywaniu problemów prawnych.
 • działania wspierające i promujące produkty tradycyjne, kultywowanie rękodzieła ludowego,
 • organizowanie i stwarzanie warunków do integracji mieszkańców wsi i miast,
 • edukacja na rzecz rozwoju przedsiębiorczości,
 • współorganizowanie działalności kulturalnej, sportowej, turystycznej, i rekreacyjnej,
 • uczestnictwo i wspieranie inicjatyw proeuropejskich,
 • przygotowanie środowisk lokalnych do współpracy z podobnymi jednostkami w pozostałych regionach Europy i innych części świata,
 • popieranie wszechstronnego rozwoju społeczności lokalnej.