Klub Łowiecki „Zimorodek” w Poczopku

Poczopek 6/2C, 16-113 Szudziałowo
Nr KRS 0000306506 z dnia 21.05.2008

Obszar działania: kraj

Główne cele:

działania na rozwój łowiectwa przez:

  • ochronę i kształtowanie środowiska przyrodniczego, w tym w szczególności na rzecz poprawy warunków bytowania zwierząt wolno żyjących,
  • ochronę, zachowanie różnorodności i wpływanie na właściwą liczebność populacji tych zwierząt,
  • wpływanie na możliwie wysoką kondycję osobniczą, poszczególnych gatunków zwierząt przy zachowaniu równowagi w środowisku przyrodniczym,
  • spełnianie potrzeb społecznych w zakresie obcowania z przyrodą, kultywowania oraz krzewienia tradycji, etyki i kultury łowieckiej.

Sposób realizacji celów:

  • wpływanie na tworzenie optymalnych warunków bytowania i ochrony zwierząt wolno żyjących,
  • współdziałanie z administracją rządową i jednostkami organizacyjnymi,
  • organizowanie szkoleń i pokazów z zakresu łowiectwa,
  • współpraca z lokalnymi społecznościami w szczególności ze szkołami i organizacjami młodzieżowymi,
  • organizowanie polowań,
  • monitorowanie zagrożeń mających wpływ na środowisko, głownie na bytowanie zwierząt wolno żyjących oraz przeciwdziałanie tym zagrożeniom.