Regionalne Centrum Kultury Tatarów Polskich „Asman”

Kruszyniany 58;
16-200 Krynki
Nr KRS 0000329959 z dnia 20.05.2009
kontakt: 85 749 40 52

Obszar działania: świat

Główne cele:

  • promocja historii i kultury Tatarów Polskich,
  • ochrona tradycji, dóbr kultury i sztuki Tatarów Polskich.

Sposób realizacji celów:

  • działalność edukacyjna, wydawnicza, badawcza,
  • współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami,
  • działalność promocyjna w Polsce i zagranicą,
  • działalność animacyjna i usługowa na rzecz społeczeństwa.
  • Tworzenie i gromadzenie dokumentacji.