Sokólski Pododdział Kawalerii im. 10-tego Pułku Ułanów Litewskich

ul. Grodzieńska 1;
16-100 Sokółka
Nr KRS 0000270196 z dnia 19.12.2006

Obszar działania: kraj

Główne cele:

  • kultywowanie i kontynuowanie tradycji 10-go Pułku Ułanów Litewskich, a w szczególności IV Szwadronu tegoż pułku kawalerii i jazdy polskiej,
  • organizacja, współdziałanie, reprezentacja, udział w uroczystościach z okazji świąt narodowych, uroczystościach o charakterze patriotycznym, kawaleryjskim,
  • współorganizowanie obchodów rocznic święta 10-tego Pułku Ułanów Litewskich,
  • organizowanie rajdów i imprez mających na celu upamiętnienie miejsc oraz tradycji związanych z walkami kawalerii polskiej,
  • organizacja turystyki konnej przyjaznej środowisku.

Sposób realizacji celów:

  • dobór kandydatów na członków pododdziału w celu wykształcenia z nich predysponowanej grupy ludzi do pełnienia funkcji w Szwadronie Jazdy RP,
  • podnoszenie wiedzy i praktycznych umiejętności jeździeckich i kawaleryjskich członków pododdziału na kursach i obozach szkoleniowych,
  • pozyskiwanie środków finansowych na działalność i osiąganie celów statutowych,
  • tworzenie warunków zapewniających funkcjonowanie pododdziału.