Sokólskie Pogranicze Kultur w Sokółce

ul. Ściegiennego 20/18;
16-100 Sokółka
Nr KRS 0000377876 z dnia 09.02.2011

Obszar działania: kraj

Główne cele:

podejmowanie działań na rzecz rozwoju Sokółki oraz wspieranie społecznej aktywności mieszkańców.

Sposób realizacji celów:

  • wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych,
  • współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym,
  • organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych i rekreacyjno-sportowych,
  • promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów i technologii,
  • organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży, szczególnie zajęć plastycznych, muzycznych teatralnych oraz filmowych,
  • organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów,
  • wydawanie książek, czasopism, broszur,
  • poprawa infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej i sportowej.