Stowarzyszenie „4 x 4 Sokółka” w Sokółce

ul. Kresowa 62;
16-100 Sokółka
Nr KRS 0000395882 z dnia 13.09.2011

Obszar działania: kraj

Główne cele:

  • działanie na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • działanie na rzecz rozwoju turystyki motorowej.

Sposób realizacji celów:

  • propagowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
  • prowadzenie działalności służącej wychowaniu komunikacyjnemu dzieci, doskonaleniu techniki jazdy, i kształtowanie właściwych postaw wśród użytkowników dróg,
  • współdziałanie z odpowiednimi władzami, opracowanie i opiniowanie aktów prawnych,
  • przeciwdziałanie ujemnym skutkom rozwoju motoryzacji,
  • organizowanie imprez sportowych, zawodów, oraz wspieranie udziału członków stowarzyszenia,
  • współpraca z organizacjami samorządowymi, i rządowymi,
  • pozyskiwanie środków finansowych, oraz inne działania zmierzające do umacniania rozwoju stowarzyszenia.