Stowarzyszenie Dąbrowskie

ul. Solidarności 1;
16-200 Dąbrowa Białostocka
Nr KRS 0000042797 z dnia 11.09.2001

Obszar działania: świat

Główne cele:

  • integracja środowiska intelektualnego Dąbrowy, promocja walorów krajoznawczych i gospodarczych regionu,
  • aktywizacja ziemi dąbrowskiej,
  • współpraca z organami samorządu, instytucjami państwowymi i fundacjami,
  • podejmowanie nowatorskich inicjatyw społecznie użytecznych.

Sposób realizacji celów:

  • integracja środowiska intelektualnego Dąbrowy, promocja walorów krajoznawczych i gospodarczych regionu,
  • aktywizacja ziemi dąbrowskiej,
  • współpraca z organami samorządu, instytucjami państwowymi i fundacjami,
  • podejmowanie nowatorskich inicjatyw społecznie użytecznych.