Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Chorużowcach

Chorużowce 24;
16-315 Lipsk
Nr KRS 0000351048 z dnia 11.03.2010

Obszar działania: kraj

Główne cele:

  • wspieranie inicjatyw lokalnych i ponad lokalnych,
  • obrona praw, reprezentowanie interesów, działanie na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet z terenu wsi.

Sposób realizacji celów:

  • nawiązywanie kontaktów i organizacja spotkań z innym stowarzyszeniami działającymi na rzecz kobiet,
  • uczestnictwo w spotkaniach z innymi KGW, oraz władzami samorządowymi,
  • inicjowanie i wspieranie działań na rzecz produktów regionalnych i lokalnych,
  • współorganizowanie działalności kulturalnej, sportowej, turystycznej, i rekreacyjnej integrującej środowisko wiejskie,
  • pozyskiwanie środków,
  • organizowanie szkoleń, kursów,
  • włączanie biznesu w akcje charytatywne i kulturalne.