Stowarzyszenie „Idea w Drahle”

Drahle 16;
16-100 Sokółka
Nr KRS 0000599412 z dnia 28.01.2016

Obszar działania: kraj. Stowarzyszenie może działać poza granicami kraju.

Główne cele:

  • działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego, poprzez wspieranie inicjatyw społecznych w następujących obszarach: sport, kultura, oświata, edukacja, ochrona środowiska i zdrowia, rozwój regionalny i lokalny, pomoc społeczna.

Sposób realizacji celów:

  • wszechstronne wspieranie społecznej aktywności obywateli na rzecz sportu, kultury, edukacji, oświaty i ochrony zdrowia,
  • promocja ekologii, ochrony środowiska i zdrowego stylu życia,
  • integrowanie lokalnej społeczności,
  • inicjowanie organizowania form wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
  • wzmacnianie więzi mieszkańców gminy z małą ojczyzną,
  • pielęgnowanie tożsamości narodowej i kulturowej,
  • współpraca na rzecz tworzenia i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
  • tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy stowarzyszeniem i instytucjami zainteresowanymi,
  • wspieranie takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezrobotni, dzieci, kobiety oraz innych.